Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat Jaarbericht 2014

Jaarbericht 2014: de resultaten

150 km nieuwe rijstroken, op ruim 30 plaatsen meer ruimte voor de rivier en bredere en diepere vaarroutes. Het is slechts een kleine greep uit de werkzaamheden van Rijkswaterstaat in 2014. Waar het kon, profiteerden ook de natuur en de recreatie mee en werden veelbelovende innovaties toegepast. In het jaarbericht leest en ziet u hoe Rijkswaterstaat werkte aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland in nauwe samenwerking met andere partijen.

Luchtfoto van de afsluitdijk

Metamorfose voor de Afsluitdijk

De afsluitdijk krijgt nieuwe sluizen en pompen om meer water af te kunnen voeren, waardoor het grootste gemaal van Europa ontstaat. Kunstenaar/innovator Daan Roosegaarde maakt daarnaast een ontwerp dat bijdraagt aan de waarde van de dijk als icoon en internationaal visitekaartje voor de Nederlandse waterbouwkunde.

Zandsuppleties in het Waddengebied.

Zand voor de kust van Ameland

Rijkswaterstaat is gestart met het storten van 1,3 miljoen kuub zand voor de kust van Noordwest Ameland, nabij Hollum. Dit is nodig omdat de kust terrein verliest onder invloed van zee, wind en een stijgende zeespiegel. Als we niets doen, schuift de kustlijn langzaam landwaarts op.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de situatie op de Nederlandse snelwegen of vaarwegen? Kijk of uw vraag bij de veelgestelde vragen staat. U kunt ook gratis bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002) of ons contactformulier invullen.